لیست پروژه ها

 

 

 

به دلیل فراوانی تعداد پروژه های انجام شده،به ارائه لیست محدودی از تازه ترین ها اکتفا نموده ایم

 

 

مدل دستگاه

خريدار

تعداد

چیلر جذبی آب گرم

DAE-420-HM

خودروسازی بم

3

چیلر جذبی بخار

DAC-360-S

بیمارستان عسگریه اصفهان

1

چیلر جذبی آب گرم

DAD-340-HM

شهرداری تهران

2

چیلر جذبی آب گرم

DAD-340-HM

دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

2

چیلر جذبی بخار

DAC-320-S

شرکت کالای نفت تهران

1

چیلر جذبی آب گرم

DAC-290-HM

سازمان همیاری شهرداری استان سمنان

1

چیلر جذبی آب گرم

DAB-200-HM

سازمان همیاری شهرداری استان سمنان

2

چیلر جذبی آب گرم

DAB-160-HM

سازمان همیاری شهرداری استان سمنان

2

چیلر جذبی آب گرم

DAB-280-H

پالایشگاه گاز هاشمی نژاد

1

چیلر جذبی آب گرم

DAC-210-HM

نیروی انتظامی

2

چیلر جذبی آب گرم

DAB-190-HM

شهرداری تهران

1

چیلر جذبی آب گرم

DAB-180-HM

اداره آگاهی مشهد

2

چیلر جذبی آب گرم

DAB-160-HM

شرکت گاز استان فارس

1

چیلر جذبی آب گرم

DAB-160-HM

شرکت دخانیات

1

چیلر جذبی آب گرم

DAB-160-HM

حوزه نظام وظیفه

2

چیلر جذبی آب گرم

DAB-160-HM

شهرداری تهران – منطقه 15

2

چیلر جذبی  بخار

DAA-150-S

بیمارستان محک

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-140-HM

اداره پست خراسان جنوبی

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-120-HM

تامین اجتماعی نیشابور

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-120-HM

اداره پست مازندران

2

چیلر جذبی آب گرم

DAA-120-HM

تامین اجتماعی قم

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-120-HM

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

2

چیلر جذبی آب گرم

DAA-100-HM

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-100-HM

اداره پست خراسان شمالی

2

چیلر جذبیآب گرم

DAA-100-HM

تامین اجتماعی تهران

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-100-HM

شهرک آزمایش

2

چیلر جذبی آب گرم

DAA-80-HM

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان

2

چیلر جذبی آب گرم

DAA-80-HM

شرکت گاز استان فارس

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-80-HM

کلینیک سنگ شکن اردیبهشت

2

چیلر جذبی آب گرم

DAA-80-HM

اداره پست همدان

2

چیلر جذبی آب گرم

DAA-65-HM

سازمان فنی حرفه ای مشهد

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-65-HM

ورزشگاه مهریز

2

چیلر جذبی آب گرم

DAA-65-HM

مجتمع قضایی نیروهای مسلح کردستان

1

چیلر جذبی بآب گرم

DAB-150-HM

دانشگاه پیام نور

1

چیلر جذبی بخار

DAA-150-S

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

2

چیلر جذبی بخار دبل افكت

DAD-450-D

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مشهد

1

چیلر جذبی آب گرم

DAD-355-HM

دانشگاه آزاداسلامی- واحد تهران شمال

2

چیلر جذبی آب گرم

DAD-310-HM

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد کاشان

2

چیلر جذبی آب گرم

DAC-240-HM

دانشگاه آزاداسلامی - واحد تیران

1

چیلر جذبی آب گرم

DAC-210-HM

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

2

چیلر جذبی آب گرم

DAA-140-HM

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

2

چیلر جذبی آب گرم

DAB-100-HM

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

2

چیلر جذبی آب گرم

DAC-210-HM

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تبریز

1

چیلر جذبی آب گرم

DAC-270-HM

شرکت الیاف سازان بهکوش سپاهان

1

چیلر جذبی آب گرم

DAC-240-HM

کارخانه قارچ عامری

1

چیلر جذبی بخار

DAA-180-S

شرکت کشت و صنعت ایرانیان پویا

1

چیلر جذبی بخار

DAA-180-S

شرکت تولید دارو

1

چیلر جذبی آب گرم

DAB-140-HM

شرکت پارس مینو

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-120-HM

داروسازي پورسينا

2

چیلر جذبی آب گرم

DAA-120-HM

شرکت تلاونگ شمال

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-120-HM

شرکت صنايع ورق ايران

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-120-HM

شرکت قارچ پارس شهريار

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-100-HM

شرکت پارس الیاف اصفهان

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-100-HM

شرکت بخار صنعت

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-65-HM

شرکت فرش کویر یزد

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-65-HM

شرکت لاستیک کرمان

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-65-HM

شرکت گلگاه

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-65-HM

شرکت ايران كويل

1

چیلر جذبی آب گرم

DAB-160-HM

مجتمع تجاری – اداری

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-120-HM

مجتمع تجاری – اداری

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-100-HM

مجتمع تجاري - اداري

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-100-HM

مجتمع تجاري

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-100-HM

مجتمع اداری - مسکونی

1

چیلر جذبیآب گرم

DAA-100-HM

مجتمع اداری - مسکونی

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-80-HM

مجتمع تجاری امیری

1

چیلر جذبی آب گرم

DAB-175-HM

مجتمع مسکونی تهران

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-120-HM

برج مسکونی گلستان تهران

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-80-HM

مجتمع مسكوني تهران

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-80-HM

مجتمع مسكوني تهران

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-65-HM

مجتمع مسكوني تهران

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-65-HM

مجتمع مسكوني تهران

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-120-HM

مجتمع مسكوني اصفهان

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-100-HM

مجتمع مسكوني اصفهان

2

چیلر جذبی آب گرم

DAA-100-HM

مجتمع مسکونی اصفهان

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-80-HM

مجتمع مسكوني اصفهان

1

چیلر جذبی آب گرم

DAA-80-HM

مجتمع مسكوني اصفهان

1

چیلر تراکمی اسکرو

DSLC-180-2W

بیمارستان محک

1

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC-160-4A

طرح بندر پتروشیمی پارس

2

چیلر تراکمی اسکرو

DSLC-160-2W

نیروی انتظامی ( کوثرخواهران )

2

چیلر تراکمی اسکرو

DSLC-160-2W

خوابگاه دانشگاه تهران

2

چیلر تراکمی اسکرو

DSLC-140-2W DSLC-80-1W

صنایع متالوژی یزد

3

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC-120-4W

معاونت اجتماعي ناجا – تهران

2

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC- 120-4A

بنياد 15 خرداد – تهران

2

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC-120-2W

اداره بهزیستی استان لرستان

2

چیلر تراکمی اسکرو

DSLC-120-2W

مسکن و شهرسازی یزد

2

چیلر تراکمی اسکرو

DSLC-120-2W

اداره راهنمائي رانندگي اصفهان

2

چیلر تراکمی اسکرو

DSLC-120-2A

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-100-4W

نیروی انتظامی خراسان جنوبی

2

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC -80-1W

کتابخانه امیر کبیر (کرمانشاه )

2

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-80-4W

امور اقتصاد و دارایی اصفهان

1

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC-80-4W

مجتمع فرهنگی بانک سپه

2

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC-80-2W

مرکز امور بیماریهای خاص(ساختمان دیابت)

1

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC-80-2W

بانك كشاورزي – زنجان

1

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC-60-2W

محورسازان ايران خودرو

1

چیلر تراکمی اسکرو

DSLC-50-1W

مسجد دانشگاه نیروی انتظامی

3

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC -50-4A

صنایع هواپیما سازی ایران (هسا)

1

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC-25-1A

وزارت آموزش و پرورش

1

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC-8-1A

خودروسازی بم

1

چیلر تراکمی اسکرو

DSLC-120-2W

دانشگاه نیروی انتظامی

2

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-100-4A

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1

چیلر تراکمی اسکرو

DSLC-90-1W

دانشگاه یزد

1

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC-80-2W

دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

2

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC-240-4W

دانشگاه آزاداسلامی - واحد دامغان

2

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC -120-4A

دانشگاه آزاداسلامی - واحد دامغان

1

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC -180-3A

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد گچساران

3

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC -120-3W

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد گچساران

2

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC-160-4W

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد گرمسار

2

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC-100-2W

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد گرمسار

2

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC-80-2W

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC -40-2A

هتل ( مشهد )

2

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-30-2A

هتل آريا يزد

1

چیلر تراکمی اسکرال

DSLC-250-2W

شرکت امید ری

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-120-4A

شرکت کاشی خیام

1

چیلر تراکمی اسکرو

DSLC-120-2W

داروسازي الحاوي

1

چیلر تراکمی اسکرو

DSLC -100-2A

موسسه خیریه صدقین

1

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC-80-2W

شرکت سلسله آب حيات كرمان

2

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC-80-2W

شرکت فرادژ نوین شهر

2

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC-70-2A

شرکت گلتاش

2

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-60-4W

فروشگاه راندمان اصفهان

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-60-2A

شرکت هواسیستم یزد

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-50-2A

شرکت فولادسازه خزر

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-50-2W

شرکت پتروگاز پارسا

2

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-50-2W

شرکت دانا مبرد دما

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-50-2W

شرکت بتن شانتیه

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-50-2W

فروشگاه راندمان

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC -50-2W

شرکت نوآوران تاسیسات پویا

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-50-2W

شرکت صنایع ورق ایران

1

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC-50-2W

شرکت ایران وانت

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC -30-2A

شرکت سیمان آبیک

1

چیلر تراکمی اسکرال

DRLC-25-1W

شرکت بخار صنعت

1

چیلر تراکمی اسکرال

DRLC-25-1A

شرکت تيك تاك

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-40-2A

شرکت تلاونگ شمال

1

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC-40-2W

شرکت ژلاتين آريا

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-40-2W

شرکت نوآور کردستان

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-15-2A

شرکت آفام زرین نقش

1

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC-8-1A

شرکت تدبير رنگ

1

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC-5-1W

شرکت هواپاك

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-100-4A

مجتمع مسکونی تهران

2

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-100-4W

مجتمع مسکونی تهران

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-50-4W

مجتمع مسکونی تهران

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-80-4W

مجتمع مسکونی تهران

1

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC-50-1W

مجتمع مسکونی تهران

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-30-2W

مجتمع مسکونی تهران

6

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC -80-4A

مجتمع مسکونی اصفهان

2

چیلر تراکمی رفت و برگشتی

DRLC -70-2W

مجتمع مسکونی اصفهان

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC- 60-4W

مجتمع مسکونی اصفهان

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC -60-4W

مجتمع مسکونی اصفهان

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC -50-2W

مجتمع مسکونی اصفهان

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC -40-2W

مجتمع مسکونی اصفهان

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-40-2W

مجتمع مسکونی اصفهان

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-40-2W

مجتمع مسکونی اصفهان

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-40-2W

مجتمع مسکونی اصفهان

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC -30-2A

مجتمع مسکونی اصفهان

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC -30-2A

مجتمع مسکونی اصفهان

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC -30-2W

مجتمع مسکونی اصفهان

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC -30-2W

مجتمع مسکونی اصفهان

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC -20-1W

مجتمع مسکونی اصفهان

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-30-2A

مجتمع مسکونی اصفهان

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-30-2A

مجتمع مسکونی اصفهان

1

چیلر تراکمی اسکرال

DOLC-20-2A

مجتمع مسکونی اصفهان

1

هوادهنده

DAHU-1500-H

شرکت ملی گاز استان اصفهان

3

هوادهنده

DAHU-750-H

شرکت ملی گاز استان اصفهان

2

هوادهنده

DAHU-1000-H

شرکت ملی گاز استان اصفهان

3

هوادهنده

DAHU-2000-H

شرکت ملی گاز استان اصفهان

1

هوادهنده

DAHU-1500-L

هواپيمائي ماهان

1

هوادهنده

DAHU-2000

هواپيمائي ماهان

1

هوادهنده

DAHU-3000-L

هواپيمائي ماهان

1

هوادهنده

DAHU-500-L

هواپيمائي ماهان

1

هوادهنده

DAHU-1300-L

هواپيمائي ماهان

2

هوادهنده

DAHU-1500-H

تربیت بدنی استان کردستان

6

هوادهنده

DAHU-1000-L

فروشگاه شهروند

4

هوادهنده

DAHU-1500-L

فروشگاه شهروند

1

هوادهنده

DAHU-1000-H

شهرداری منطقه 15 تهران

3

هوادهنده

DAHU-750-L

شهرداری منطقه 15 تهران

2

هوادهنده

DAHU-1000-H

فرماندهی پشتیبانی نهاجا

5

هوادهنده

DAHU-3000-L

ورزشگاه مهریز

2

هوادهنده

DAHU-2500-L

ورزشگاه مهریز

1

هوادهنده

DAHU-2000-L

ورزشگاه مهریز

1

هوادهنده

DAHU-3000-H

کتابخانه امیرکبیر (کرمانشاه)

1

هوادهنده

DAHU-1500-H

کتابخانه امیرکبیر (کرمانشاه)

1

هوادهنده

DAHU-500-H

کتابخانه امیرکبیر (کرمانشاه)

1

هوادهنده

DAHU-50-H

کتابخانه امیرکبیر (کرمانشاه)

1

هوادهنده

DAHU-2500-L

نیروی انتظامی – شرکت خارچين

4

هوادهنده

DAHU-4000

صنایع هواپیماسازی ایران - هواپيمائي هسا

2

هوادهنده

DAHU-750-H

صنایع هواپیماسازی ایران - هواپيمائي هسا

1

هوادهنده

DAHU-1500

شرکت آب و فاضلاب كرمان

2

هوادهنده

DAHU-1000

شرکت آب و فاضلاب كرمان

1

هوادهنده

DAHU-1500-L

مجتمع فرهنگی شهید باهنر کرمان

2

هوادهنده

DHAU-750-L

مجتمع فرهنگی شهید باهنر کرمان

1

هوادهنده

DAHU-2000-L

کمیته امداد امام خمینی

2

هوادهنده

DAHU-750-L

کمیته امداد امام خمینی

1

هوادهنده

DAHU-750-H

بيمارستان حضرت فاطمه زهرا کرمان (س)

3

هوادهنده

DAHU-3500-H

دانشکده فنی مهندسی گلپایگان

1

هوادهنده

DAHU-2000-H

دانشکده فنی مهندسی گلپایگان

1

هوادهنده

DAHU- 3500-H

خوابگاه دانشگاه تهران

1

هوادهنده

DAHU - 2500-H

خوابگاه دانشگاه تهران

1

هوادهنده

DAHU-3000-L

مسجد و حسينيه احمديه

1

هوادهنده

DAHU-2000-L

مسجد و حسينيه احمديه

1

هوادهنده

DAHU-2000-H

شرکت دخانیات

1

هوادهنده

DAHU-1500-H

شرکت دخانیات

1

هوادهنده

DAHU-1500-H

مجتمع فرهنگی سیاحتی کوثر

1

هوادهنده

DAHU-1300-H

مجتمع فرهنگی سیاحتی کوثر

1

هوادهنده

DAHU-1500-H

شرکت پست خراسان جنوبی

1

هوادهنده

DAHU-750-H

شرکت پست خراسان جنوبی

1

هوادهنده

DAHU-1000-L

صندوق تعاون کشور

1

هوادهنده

DAHU-350-L

صندوق تعاون کشور

1

هوادهنده

DAHU - 1000-H

بیمارستان عسگریه اصفهان

1

هوادهنده

DAHU - 750-H

بیمارستان عسگریه اصفهان

1

هوادهنده

DAHU-750-H

آستان مقدس امامزادگان علی عباس و شاهزاده محمد

2

هوادهنده

DAHU-500-H

بیمارستان شریعتی مشهد

2

هوادهنده

DAHU-350-H

بیمارستان مدنی کرج

1

هوادهنده

DAHU-250-H

بیمارستان مدنی کرج

1

هوادهنده

DAHU-3000-H

تربیت بدنی استان کردستان

1

هوادهنده

DAHU-3000-L

سازمان صنايع دفاع درود

1

هوادهنده

DAHU-2500-H

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

1

هوادهنده

DAHU-2000-L

هلال احمر استان قم

1

هوادهنده

DAHU-2000-H

ایستگاه راه آهن شهر رضا

1

هوادهنده

DAHU- 1500-H

شورای نگهبان اصفهان

1

هوادهنده

DAHU-1500-H

ستاد فرماندهی کل ارتش

1

هوادهنده

DAHU-1300-H

اداره پست

1

هوادهنده

DAHU-1300-H

بیمارستان دادگستری

1

هوادهنده

DAHU-1000-H

طرحهای عمرانی تهران ناجا

1

هوادهنده

DAHU-1000-H

پشتیبانی هوائی نهاجا

1

هوادهنده

DAHU-1000-H

صنایع شیمیائی پارچین

1

هوادهنده

DAHU-500-L

وزارت آموزش و پرورش آمل

1

هوادهنده

DAHU - 500-H

بیمارستان شهید بهشتی اصفهان

1

هوادهنده

DAHU-3000-H

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2

هوادهنده

DAHU-1500-H

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1

هوادهنده

DAHU-2000-H

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2

هوادهنده

DAHU-3000-H

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2

هوادهنده

DAHU-1500-H

دانشگاه اصفهان

4

هوادهنده

DAHU-3000-H

دانشگاه اصفهان

2

هوادهنده

DAHU-4000-H

دانشگاه یزد

2

هوادهنده

DAHU-3000-H

دانشگاه یزد

2

هوادهنده

DAHU-750-L

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

1

هوادهنده

DAHU-350-L

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

1

هوادهنده

DAHU-1500-L

دانشگاه شهركرد

1

هوادهنده

DAHU- 500-H

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1

هوادهنده

DAHU-3000-H

دانشگاه آزاد اسلامی - واحداردکان یزد

1

هوادهنده

DAHU-2500-H

دانشگاه آزاد اسلامی - واحداردکان یزد

1

هوادهنده

DAHU-2000-H

دانشگاه آزاد اسلامی - واحداردکان یزد

1

هوادهنده

DAHU-3000-H

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نجف آباد

7

هوادهنده

DAHU-2500-H

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نجف آباد

5

هوادهنده

DAHU-2000-L

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نجف آباد

4

هوادهنده

DAHU-750

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نجف آباد

6

هوادهنده

DAHU-1500-H

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سیرجان

8

هوادهنده

DAHU –1300-H

دانشگاه آزاداسلامی - واحدگچساران

5

هوادهنده

DAHU –1000-H

دانشگاه آزاداسلامی - واحدگچساران

3

هوادهنده

DAHU-3500-H

دانشگاه آزاداسلامی - واحد تهران شمال

2

هوادهنده

DAHU-1300-H

دانشگاه آزاداسلامی - واحد تهران شمال

2

هوادهنده

DAHU-1000-H

دانشگاه آزاداسلامی - واحد تهران شمال

3

هوادهنده

DAHU-2000-H

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تبریز

2

هوادهنده

DAHU-1500-H

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تبریز

1

هوادهنده

DAHU-1300-H

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تبریز

1

هوادهنده

DAHU-2000-H

دانشگاه آزاداسلامی - واحد تهران شمال

3

هوادهنده

DAHU-1300-H

دانشگاه آزاداسلامی - واحد تهران شمال

1

هوادهنده

DAHU-4500-H

دانشگاه آزاداسلامی - واحد دامغان

1

هوادهنده

DAHU-4000-H

دانشگاه آزاداسلامی - واحد دامغان

1

هوادهنده

DAHU-3000-H

دانشگاه آزاداسلامی - واحد دامغان

1

هوادهنده

DAHU-3500-H

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سمنان

1

هوادهنده

DAHU-4000-H

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سمنان

2

هوادهنده

DAHU-4000-H

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد گرمسار

2

هوادهنده

DAHU-3000-H

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد دامغان

1

هوادهنده

DAHU-2500-H

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد دامغان

1

هوادهنده

DAHU-4000-H

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تاکستان

1

هوادهنده

DAHU-1300-L

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد قوچان

1

هوادهنده

DAHU-1300-H

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد کرج

1

هوادهنده

DAHU-350-L

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اراک

1

هوادهنده

DAHU –3000-H

هتل مدینه الرضا

5

هوادهنده

DAHU – 1300-H

هتل مدینه الرضا

4

هوادهنده

DAHU – 1000-H

هتل مدینه الرضا

3

هوادهنده

DAHU – 750-H

هتل مدینه الرضا

6

هوادهنده

DAHU – 500-H

هتل مدینه الرضا

5

هوادهنده

DAHU – 350-H

هتل مدینه الرضا

5

هوادهنده

DAHU – 250-H

هتل مدینه الرضا

2

هوادهنده

DAHU-1500-H

هتل رویال سنتر

1

هوادهنده

DAHU-1300-H

هتل رویال سنتر

1

هوادهنده

DAHU-750-H

هتل (مشهد)

1

هوادهنده

DAHU-2000-L

شرکت مینو

3

هوادهنده

DAHU-1500-L

شرکت مینو

2

هوادهنده

DAHU-750-L

شرکت مینو

3

هوادهنده

DAHU-3000-H

شرکت جهت ساز

3

هوادهنده

DAHU-1000-H

شرکت جهت ساز

3

هوادهنده

DAHU-3000-L

شرکت وایون

2

هوادهنده

DAHU-2500-L

شرکت وایون

2

هوادهنده

DAHU-500-L

شرکت وایون

1

هوادهنده

DAHU-4000-H

شرکت ایحاگستر شمال

1

هوادهنده

DAHU-3500-H

شرکت ایحاگستر شمال

1

هوادهنده

DAHU-3000-H

شرکت ایحاگستر شمال

1

هوادهنده

DAHU-2500-H

شرکت ایحاگستر شمال

2

هوادهنده

DAHU-1500-H

داروسازی پورسینا

1

هوادهنده

DAHU-500-L

داروسازی پورسینا

2

هوادهنده

DAHU-750

داروسازی پورسینا

1

هوادهنده

DAHU-350-H

داروسازی پورسینا

1

هوادهنده

DAHU-2000-H

شرکت پایانیک فارس

5

هوادهنده

DAHU-1000-H

داروسازی آریا

1

هوادهنده

DAHU-500

داروسازی آریا

1

هوادهنده

DAHU-500-H

داروسازی آریا

2

هوادهنده

DAHU-350-H

داروسازی آریا

1

هوادهنده

DAHU-4000

شرکت شير گاز آذران

3

هوادهنده

DAHU-4000-L

شرکت شير گاز آذران

1

هوادهنده

DAHU-2000-H

شرکت فضل زاهدان

2

هوادهنده

DAHU-1000-H

شرکت فضل زاهدان

2

هوادهنده

DAHU –2000-H

پارک فن آوری پردیس (پروژه کیش ویر )

1

هوادهنده

DAHU –1500-H

پارک فن آوری پردیس (پروژه کیش ویر )

3

هوادهنده

DAHU-1500-H

داروسازی کوثر

1

هوادهنده

DAHU-750-H

داروسازی کوثر

1

هوادهنده

DAHU-700

داروسازی کوثر

1

هوادهنده

DAHU-500-H

داروسازی کوثر

1

هوادهنده

DAHU-2500-L

شرکت پل بتون

1

هوادهنده

DAHU-1500-L

شرکت پل بتون

2

هوادهنده

DAHU-1000-H

صنایع اپتیک اصفهان

3

هوادهنده

DAHU-4000-H

شرکت پرشیا نقش جهان

2

هوادهنده

DAHU-2000-H

شرکت عالیفرد

2

هوادهنده

DAHU-1500-L

شرکت ساختماني چاتسر

1

هوادهنده

DAHU-350-L

شرکت ساختماني چاتسر

1

هوادهنده

DAHU-1300-H

شرکت رضا ترانس ورک

2

هوادهنده

DAHU-1000-L

مجتمع انقلاب

1

هوادهنده

DAHU-750-L

مجتمع انقلاب

1

هوادهنده

DAHU-750-H

شرکت بنا نقش کوثر

1

هوادهنده

DAHU-350-H

شرکت بنا نقش کوثر

1

هوادهنده

DAHU-500-H

داروسازی الحاوی

1

هوادهنده

DAHU-500-L

داروسازی الحاوی

1

هوادهنده

DAHU-500-L

شرکت ایران وانت

1

هوادهنده

DAHU-350-L

شرکت ایران وانت

1

هوادهنده

DAHU-5000-L

شرکت پارت ايران ( خانه سازی )

1

هوادهنده

DAHU-4000-L

فروشگاه آقاي مهاجري

1

هوادهنده

DAHU-2500-H

لابراتورهای سینا دارو

1

هوادهنده

DAHU-2000-L

شرکت کاشی ایرانا

1

هوادهنده

DAHU-2000-H

شرکت پارس سیستم انرژی

1

هوادهنده

DAHU-1500-L

شرکت فرش گل افشان سابق – یزد

1

هوادهنده

DAHU-1500-L

شرکت فولاد اهواز

1

هوادهنده

DAHU-1500

توليدي اسفرزه

1

هوادهنده

DAHU-1300-H

شرکت ایحا گستر شمال

1

هوادهنده

DAHU-1300-H

شرکت فراسوی شرق

1

هوادهنده

DAHU-1300-H

شرکت اتاق سرا

1

هوادهنده

DAHU-1300-H

صنایع غذائی ستاره داران

1

هوادهنده

DAHU-1300-H

شرکت پونل

1

هوادهنده

DAHU-1000-H

شرکت عمران و توسعه شهرک قدس

1

هوادهنده

DAHU-1000-H

شرکت پلات

1

هوادهنده

DAHU-750-L

شرکت گرين

1

هوادهنده

DAHU-750-H

شرکت طوس تجهیز

1

هوادهنده

DAHU-750-H

شرکت درنا آوند

1

هوادهنده

DAHU-750-H

شرکت فولاد ماهان سپاهان

1

هوادهنده

DAHU-750-H

شرکت پتروشیمی پارس

1

هوادهنده

DAHU-500-H

شرکت داروسازی کوثر

1

هوادهنده

DAHU-500-H

داروسازی خوارزمی

1

هوادهنده

DAHU-350-H

داروسازی کوثر

1

هوادهنده

DAHU-350-L

شرکت چینی تقدیس

1

هوادهنده

DAHU-250-H

شرکت پارس مینو

1

هوادهنده

DAHU-250-H

شرکت پاک اندیش هیراد

1

هوادهنده

DAHU – 1500-H

پروژه تجاری مشهد

2

هوادهنده

DAHU – 1000-H

پروژه تجاری مشهد

2

هوادهنده

DAHU-1500-L

تالار يزد

2

هوادهنده

DAHU-1300-H

پروژه تجاری

1

هوادهنده

DAHU-2000-H

پروژه شهید باکری

4

هوادهنده

DAHU – 500-H

پروژه مسکونی اصفهان

1

پکیج یونیت

DPU-50-4A

بیمارستان امام رضا ( آمل )

1

پکیج یونیت

DPU-40-1A

سازمان عقيدتي سياسي ارتش

2

پکیج یونیت

DPU-20-2A

سازمان عقيدتي سياسي ارتش

3

پکیج یونیت

DPU-15-1A

سازمان عقيدتي سياسي ارتش

1

پکیج یونیت

DPU-40-2A

پايگاه چهارم شكاري دزفول

4

پکیج یونیت

DPU-40-2A

صنایع هواپیماسازی ایران – هواپیمائی هسا

1

پکیج یونیت

DPU-40-4A

بیمارستان شهدای لنجان

1

پکیج یونیت

DPU-35-1A

سنگ آهن بافق

2

پکیج یونیت

DPU-15-1A

سنگ آهن بافق

2

پکیج یونیت

DPU-20-1A

بیمارستان چابهار – شرکت فلارگ

6

پکیج یونیت

DPU-20-1A

سازمان بنادر کشتیرانی بندر لنگه

4

پکیج یونیت

DPU-20-1A

ایستگاه مترو گرمدره

1

پکیج یونیت

DPU-15-2A

فرماندهي لجستيكي نهاجا

2

پکیج یونیت

DPU-15-2A

بیمارستان امیرالمومنین شهررضا اصفهان

1

پکیج یونیت

DPU-15-2A

بیمارستان عیسی بن مریم (اصفهان)

1

پکیج یونیت

DPU-15-2A

وزارت بازرگانی

1

پکیج یونیت

DPU-15-2A

پروژه هاي واگنهای مسافری راه آهن

1

پکیج یونیت

DPU-50-2A

دانشگاه جندی شاپور اهواز

1

پکیج یونیت

DPU-80-2A

دانشگاه آزاداسلامی - واحد تهران شمال

4

پکیج یونیت

DPU-80-2A

دانشگاه آزاداسلامی - واحد تهران مرکز

2

پکیج یونیت

DPU-40-2A

دانشگاه آزاداسلامی - واحد تهران مرکز

1

پکیج یونیت

DPU-50-2A

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نجف آباد

1

پکیج یونیت

DPU-20-1A

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد گرمسار

1

پکیج یونیت

DPU-30-2A

رستوران (اصفهان )

1

پکیج یونیت

DPU-80-2A

شرکت عالیفرد

1

پکیج یونیت

DPU-25-1A

شرکت عالیفرد

1

پکیج یونیت

DPU-20-2A

شرکت سیمان آبیک

4

پکیج یونیت

DPU-10-1W

شرکت سیمان آبیک

2

پکیج یونیت

DPU-20-2A

شرکت سایپا

2

پکیج یونیت

DPU-20-1A

شرکت مهیار

1

یونیت هیتر

DU-25-W4

آستان قدس رضوی

 

یونیت هیتر

DU-25-W4

کمیته امداد کهریزک

 

یونیت هیتر

DU-25-W4

فرماندهی پشتیبانی نهاجا

 

یونیت هیتر

DU-20-W4

شهرداری بروجن

 

یونیت هیتر

DU-17-S

صنایع بافت تور ماهیگیری ایران

 

یونیت هیتر

DU-15-W

مرکزی تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج

 

یونیت هیتر

DU-13-W4

تربیت بدنی استان کردستان

 

یونیت هیتر

DU -3-W6

تربیت بدنی استان کردستان

 

یونیت هیتر

DU -11-W4

تربیت بدنی استان قزوین

 

یونیت هیتر

DU-4-W

صنایع هواپیماسازی ایران –هسا

 

یونیت هیتر

DU -42-S4

شرکت ماهان ریس طبرستان

 

یونیت هیتر

DU-35-S4

شرکت نام ریس شرق

 

یونیت هیتر

DU-30-S4

شرکت پاک پی

 

یونیت هیتر

DU-25-W4

شرکت پارس ژنراتور

 

یونیت هیتر

DU-20-W4

شرکت پارس ژنراتور

 

یونیت هیتر

DU-25-W4

شرکت مانا

 

یونیت هیتر

DU-25-W4

شرکت شیمیائی رازی

 

یونیت هیتر

DU-25-W4

شرکت فراصنعت شمال

 

یونیت هیتر

DU-25-W4

شرکت رادروش شمال

 

یونیت هیتر

DU -25-W4

شرکت فراصنعت شمال

 

یونیت هیتر

DU-17-S

شرکت کیمیاگران امروز

 

یونیت هیتر

DU-17-W

شرکت فراصنعت شمال

 

یونیت هیتر

DU-17-S

شرکت آرتا ویل

 

یونیت هیتر

DU-15

فروشگاه سیمرغ

 

یونیت هیتر

DU-7-W

فروشگاه سیمرغ

 

یونیت هیتر

DU-7-W

فروشگاه سیمرغ

 

یونیت هیتر

DU-7-W

فروشگاه سیمرغ

 

یونیت هیتر

DU-5-W

فروشگاه سیمرغ

 

یونیت هیتر

DU-3,4-S

فروشگاه سیمرغ

 

یونیت هیتر

DU-S

فروشگاه سیمرغ

 

یونیت هیتر

DU-15-W

شرکت توربین دار

 

یونیت هیتر

DU-15-W

شرکت گردنا

 

یونیت هیتر

DU -13-W4

شرکت ایران آلومین

 

یونیت هیتر

DU -5-W4

شرکت ایران آلومین

 

یونیت هیتر

DU-12-W6

شرکت تام ایران خودرو

 

یونیت هیتر

DU-11-W

شرکت ورسک پل

 

یونیت هیتر

DU-11-W

شرکت ورسک پل

 

یونیت هیتر

DU-11-S

شرکت پاک پی شهرکرد

 

یونیت هیتر

DU-8-S

شرکت پاک پی شهرکرد

 

یونیت هیتر

DU-11-W4

شرکت ساختمانی پایست عمران

 

یونیت هیتر

DU-5-W6

شرکت ساختمانی پایست عمران

 

یونیت هیتر

DU-11-S

شرکت بخار گستر اصفهان

 

یونیت هیتر

DU-11-S

شرکت شیمیائی سینا

 

یونیت هیتر

DU-11W

شرکت قارچ پارس شهریار

 

یونیت هیتر

DU-11-S

شرکت بلورین ارومیه

 

یونیت هیتر

DU-11-S

شرکت ره آوران بناسازی

 

یونیت هیتر

DU-11-S4

شرکت صالحان شیمی

 

یونیت هیتر

DU-11-W4

شرکت جلیس

 

یونیت هیتر

DU-11-W4

شرکت صنعت تاسیسات سنندج

 

یونیت هیتر

DU-10-W

فروشگاه کوروش

 

یونیت هیتر

DU-5-S

فروشگاه کوروش

 

یونیت هیتر

DU-10-W

شرکت ایران کویل

 

یونیت هیتر

DU-10-W

شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن

 

یونیت هیتر

DU-10-W

فروشگاه میثم

 

یونیت هیتر

DU-10

شرکت نوبرساز

 

یونیت هیتر

DU-10-W

شرکت تیک تاک

 

یونیت هیتر

DU-10-W6

مهندسی عمران و تولید نیرو- کوثر 11

 

یونیت هیتر

DU-10-W6

شرکت آپادانا مهر

 

یونیت هیتر

DU-8-S

صنایع غذایی کوهک

 

یونیت هیتر

DU-8-W

شرکت تیوا پلیمر

 

یونیت هیتر

DU-8-S

شرکت عصر ثمر ارومیه

 

یونیت هیتر

DU-8-S

شرکت آذر نحل

 

یونیت هیتر

DU-7-W

شرکت یدک کنترل

 

یونیت هیتر

DU-3-S

شرکت یدک کنترل

 

یونیت هیتر

DU-7-W

صنایع غذایی داروئی زرین پانیذ دارو

 

یونیت هیتر

DU-7W

شرکت سامیک

 

یونیت هیتر

DU-7-W4

شرکت پویا

 

یونیت هیتر

DU -7-W4

شرکت ویستا مهر سپاهان

 

یونیت هیتر

DU-5

داروسازی الحاوی

 

یونیت هیتر

DU-5-W6

شرکت غرب احداث

 

یونیت هیتر

DU-5-W4

شرکت راه و تاسیسات ابنیه سازان کردستان

 

یونیت هیتر

DU-5-W4

فروشگاه 2000

 

یونیت هیتر

DU-3-S

شرکت سرماآوران

 

یونیت هیتر

DU-3-W6

شرکت پایست عمران

 

یونیت هیتر

DU-7-W4

شرکت پویا

 

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-500,DFCT-400

سازمان همیاری شهرداری استان سمنان

3

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-500,DFCT-300

خودروسازی بم

7

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-350

تعاونی مسکن توپخانه اصفهان

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-350

خوابگاه دانشگاه تهران

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-350

سازمان آب تهران ( مجتمع آناهیتا )

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-300

آگاهی مشهد

3

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-300

بیمارستان محک

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-250

ساختمان شهرداری منطقه 16

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-250

تربیت بدنی کردستان

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-250

شرکت دخانیات

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-225

پروژه مشارکتی شهرداری

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-200

سازمان تامین اجتماعی تهران

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-200

سازمان تامین اجتماعی تهران

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-200

شهرک آزمایش

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-175,DFCT-125

اداره برق کردستان

4

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-175,DFCT-100

نیروی انتظامی ( کوثر خواهران )

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-150

اداره آگاهی تهران

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-150

سرپرستی بانک مهر بسیجیان بجنورد

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-125

مسکن و شهرسازی یزد

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-125

سازمان بهزیستی استان لرستان

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-175,DFCT-125

اداره برق کردستان

4

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-175,DFCT-100

نیروی انتظامی ( کوثر خواهران )

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-175

ورزشگاه مهریز

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-125

مجتمع قضایی نیروهای مسلح کردستان

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-100

نیروی انتظامی خراسان جنوبی

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-100

نیروی انتظامی

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-80

مخابرات استان تهران

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-60

بانک کشاورزی زنجان

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-40

تبلیغات اسلامی اصفهان

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-340-1-8D

اداره گاز استان اصفهان

2

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-300-1-7D

محورسازان ایران خودرو

2

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-300-1-7D

وزارت كار

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-300-1-7D

بیمارستان شهید بهشتی

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-260-1-6D

نیروی انتظامی – خارچین

2

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-160-1-4D

کلینیک سنگ اردیبهشت

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-140-1-3S

معاونت اجتماعی ناجا

2

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-140-1-3D

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-120-1-3D

شهرک آزمایش

2

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-90-1-2S

دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

2

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-90-1-2D

ستاد مشترک ارتش

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-75-1-2S

امور اقتصاد و دارایی اصفهان

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-30-1-1S

شهرداری تهران توسعه فضای فرهنگی

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-10-1-1D

صنایع هواپیما سازی ایران (هسا)

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-250

دانشگاه پیام نور خرم آباد

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-100

دانشگاه یزد

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-700

دانشگاه آزاد اسلامی –واحد تهران شمال

4

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-450

دانشگاه آزاداسلامی-واحد کاشان

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-400,DFCT-300

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

4

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-250, DFCT-150

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-400

دانشگاه آزاداسلامی - واحد تیران

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-350

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد گرمسار

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-125

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد گرمسار

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DCT-180-1-4S

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد گرمسار

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-350

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تبریز

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-225

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تاکستان

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-175

دانشگاه آزاداسلامی- واحد شهر قدس

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-150

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ساوه

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-125

دانشگاه آزاد اسلامی - واحدگچساران

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-100

دانشگاه آزاد اسلامی - واحدکرج

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-220-1-5S

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد دامغان

2

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-160-1-4S

مرکز آموزشی امام موسی کاظم

2

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-40-1-1D

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-400

هتل ( مشهد )

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-175

هتل داد یزد

2

برج خنک کننده هیوندای

HDHT-300

بازار بزرگ مشهد

2

برج خنک کننده هیوندای

HDHT-300

بازارتماشا مشهد

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-400, DFCT-175

شرکت قارچ پارس شهریار

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-350,DFCT-175

شرکت صنایع ورق ایران

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-50

شرکت صنایع ورق ایران

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-350, DFCT-40

شرکت نوآور کردستان

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-350

شرکت رضا ترانس ورک

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-350

شرکت الیاف سازان بهکوش سپاهان

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-350

شرکت تولید دارو

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-350

شرکت کشت و صنعت ایرانیان پویا

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-300

شرکت پارس مینو

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-300

شرکت الماس کویر رفسنجان

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-300

شرکت تلاونگ شمال

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-300

پارک فن آوری پردیس (پروژه کیش ویر)

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-300

شرکت جامدات آفاق

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-200

شرکت فولاد ماهان سپاهان

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-150,DFCT-90

شرکت سلسله آب حیات کرمان

3

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-125

شرکت بناساز غرب

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-125

شرکت گلگاه

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-100

شرکت ایران بافتکارزند

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-100

شرکت ایران متراژ

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-90,DFCT-20

شرکت هواسیستم

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-90

داروسازی الحاوی

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-90

شرکت بنا نقش کوثر

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-80

شرکت پایانیک فارس

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-80

شرکت بخار صنعت

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-60

شرکت صنعتی پلاستیک مپ

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-60

شرکت شیشه لیا

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-50

شرکت دانامبرد دما

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-50

شرکت پتروگاز پارسا

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-50

شرکت فن اندیش

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-50

فروشگاه راندمان

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-40

شرکت روانساز صنعت بهینه کاران

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-40

کارخانه قارچ عامری

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-40

شرکت روانساز صنعت بهینه کاران

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-260-1-6D

شرکت هوای صنعتی

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-220-1-5S

شرکت هوای صنعتی

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-260-1-6-D

شرکت کاشی اصفهان

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-220-1-5-D

شرکت هوا سیستم

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-160-1-4S

شرکت ایران مشعل

2

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-120-1-3D

شرکت پویا پلیمر تهران

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-105-1-2-S

شرکت سکاف

2

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-105-1-2-S

شرکت گیاه چسب پیروز

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-105-1-2-D

فروشگاه تایسن

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-90-1-2-S

شرکت فرادژ نوین شهر

2

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-90-1-2-D

شرکت ايران ريبر

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-60-1-1-S

شرکت فرآورده هاي نسوز ايران

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-60-1-1-S

شرکت رويان مبدل

5

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-40-1-1-S

شرکت رويان مبدل

2

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-40-1-1D

شرکت تایسن

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-25-1-1S

شرکت تایسن

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-60-1-1-S

شرکت ساختمانی جم سازه

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-50-1-1-D

شرکت پارسیان لوله

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-25-1-1-S

انجمن آثار مفاخر فرهنگی

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-500

پروژه تجاری – پروژه نور

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-200

مجتمع تجاری گل نرگس ورامین

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-150

مجتمع تجاری نجف آباد

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-200

مجتمع مسکونی اداری تجاری

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-150

مجتمع مسکونی اداری تجاری

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-350

مجتمع مسکونی تهران

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-225

مجتمع مسکونی تهران

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-175

مجتمع مسکونی آزادگان تهران

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-150

مجتمع مسکونی تهران

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-150

مجتمع مسکونی تهران

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-150

مجتمع مسکونی تهران

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-125,DFCT-100

مجتمع مسکونی تهران

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-100

مجتمع مسکونی تهران

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-60

مجتمع مسکونی تهران

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-60

مجتمع مسکونی تهران

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-60

مجتمع مسکونی تهران

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-50

مجتمع مسکونی تهران

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-50

مجتمع مسکونی تهران

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-25

مجتمع مسکونی تهران

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-180-1-4D

مجتمع مسکونی تهران

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-180-1-4D

مجتمع مسکونی تهران

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-105-1-2S

پروژه مسکونی تهران

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-25-1-1S

پروژه مسکونی تهران

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-20-1-1S

پروژه مسکونی تهران

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-350

مجتمع مسکونی اصفهان

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-175

مجتمع مسکونی اصفهان

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-150

مجتمع مسکونی اصفهان

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-125

مجتمع مسکونی اصفهان

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-100

مجتمع مسکونی اصفهان

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-80

مجتمع مسکونی اصفهان

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-50

مجتمع مسکونی اصفهان

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-40

مجتمع مسکونی اصفهان

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-40

مجتمع مسکونی اصفهان

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-30

مجتمع مسکونی اصفهان

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-220-1-5-D

مجتمع مسکونی اصفهان

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-220-1-5-D

مجتمع مسکونی اصفهان

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-160-1-4-D

مجتمع مسکونی اصفهان

2

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-105-1-2-S

مجتمع مسکونی امین اصفهان

2

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-90-1-2-S

مجتمع مسکونی باغ به اصفهان

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-75-1-2-S

مجتمع مسکونی اصفهان

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-75-1-2-S

مجتمع مسکونی اصفهان

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-50-1-1-S

مجتمع مسکونی اصفهان

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-40-1-1-S

مجتمع مسکونی اصفهان

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-35-1-1-S

مجتمع مسکونی اصفهان

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-35-1-1-S

مجتمع مسکونی اصفهان

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-25-1-1-D

مجتمع مسکونی اصفهان

1

برج خنک کننده گالوانیزه

DCT-25-1-1-D

مجتمع مسکونی اصفهان

1

برج خنک کننده هیوندای

HTG-150

مجتمع مسکونی اصفهان

1

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-150

مجتمع مسکونی یزد

2

برج خنک کننده فایبرگلاس

DFCT-150

مجتمع مسکونی مشهد

1

فن کویل کانالی

DDFC-1400,1200

پروژه مشارکتی شهرداری

 

فن کویل

DDFC-1600,1800,2000

پروژه مشارکتی شهرداری

 

فن کویل

DFC-200,300,400,600,800

اداره بهزیستی استان لرستان

 

فن کویل

DFC-1200,1600,2000

اداره بهزیستی استان لرستان

 

فن کویل

DFC-200, 300,400, 600,800

بیمارستان شوشتر

 

فن کویل کانالی

DDFC-1200,2000

بیمارستان شوشتر

 

فن کویل

DFC-200,300,400,600,1000,2000

ورزشگاه مهریز

 

فن کویل

DFC-200,300,400,600,1600

اداره تامین اجتماعی شعبه 18

 

فن کویل

DFC-200, 300, 400, 600,1000

شهرک آزمایش

 

فن کویل

DFC-200, 300,400, 600,800

ساختمان مشارکتی شهرداری

 

فن کویل

DFC-200, 300,400, 600,800

مجری طرح های عمرانی استان سیستان و بلوچستان

 

فن کویل

DFC-200, 300,400, 600,800

پروژه آگاهی شیراز

 

فن کویل

DFC-200,300,400,600,800

شهرداری منطقه 15

 

فن کویل

DFC-200 300 400 600 800

بیمارستان عسگریه اصفهان

 

فن کویل

DFC-300,400,600,800

اداره آگاهی مرکزی تهران

 

فن کویل

DFC-600,800

شرکت گاز استان تهران

 

فن کویل

DFC-800

مرکز تحقیقات سایپا

 

فن کویل

DFC-200,300,400,600

نیروی انتظامی

 

فن کویل

DFC-600

بانک تجارت

 

فن کویل

DFC-600

راه آهن جمهوری اسلامی

 

فن کویل

DFC-200,300,400

تامین اجتماعی استان لرستان

 

فن کویل

DFC-200,300,400

مجتمع قضایی نیروهای مسلح کردستان

 

فن کویل

DFC-400

تربیت بدنی استان کردستان

 

فن کویل

DFC-300

عقیدتی سیاسی ناجا

 

فن کویل

DFC-200,300,400,600,800,1000

دانشگاه کشاورزی دانشگاه تهران

 

فن کویل

DFC-400,600-DDFC-1600

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شهر قدس

 

فن کویل

DFC-700,1000,1200,1700

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد گچساران

 

فن کویل

DFC-200,300,400,600,800,1000

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قائم شهر

 

فن کویل

DFC-400,600,1000

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد گرمسار

 

فن کویل

DFC-200,300,400,600,800

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نجف آباد

 

فن کویل

DFC-200,300,400,600,800

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بیرجند

 

فن کویل

DFC-600,800

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد کاشان

 

فن کویل

DFC-1200,1600,2000

شرکت رضا ترانس ورک

 

فن کویل

DFC-1000

فروشگاه 2000

 

فن کویل

DFC-200,300,400,600,800

شرکت هوارسان صنعت پاک

 

فن کویل

DFC-200,300,400,600,800

شرکت پادیرسازه پیام

 

فن کویل

DFC-200,300,400,600,800

شرکت بتن شانتیه

 

فن کویل

DFC-400,600,800

فروشگاه جنبش صنعت

 

فن کویل

DFC-200,300,400,600

شرکت مولن فن

 

فن کویل

DFC-200,300,400,600

شرکت مشهد تهویه

 

فن کویل

DFC-200,300,400,600

شرکت گردنا

 

فن کویل

DFC-200,300,400,600

شرکت سپاهان الیاف

 

فن کویل

DFC-300,400,600

شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو

 

فن کویل

DFC-300,400,600

شرکت عمران سازان کالار

 

فن کویل

DFC-600

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

 

فن کویل

DFC-600

شرکت بخارصنعت

 

فن کویل

DFC-600

شرکت هواصنعت خاورمیانه

 

فن کویل

DFC-600

فروشگاه جنبش صنعت

 

فن کویل

DFC-200,300,400

شرکت غرب احداث

 

فن کویل

DFC-200,300,400

فروشگاه راندمان

 

فن کویل

DFC-200,400

شرکت فنی مهندسی شعله

 

فن کویل

DFC-400

هتل های پارس

 

فن کویل

DFC-400

فروشگاه شهرکتاب

 

فن کویل

DFC-400

شرکت فریدن سرما

 

فن کویل

DFC-300

شرکت آنزیمهای صنعتی

 

فن کویل

DFC-200,FC-2FS

شرکت نسیم خانه سفید شمال

 

فن کویل کاستی

80FT،60FT،SFC-30FT

پروژه تجاری یزد

 

فن کویل کاستی

600CM ،40CM، SFC-30CM

پروژه تجاری یزد

 

فن کویل کاستی

SFC-1-2.5 K، SFC4K

پروژه تجاری یزد

 

فن کویل

DFC-200,300,400,600,1000

مجتمع تجاری بهاران - قم

 

فن کویل

DFC-300

مجتمع تجاری گل نرگس ورامین

 

فن کویل کاستی

SFC 30CM 40CM 60CM 80CM

مجتمع مسکونی تهران

 

فن کویل کانالی

DDFC-1200, 2000

مجتمع مسکونی تهران

 

فن کویل

DFC-200,400,800

مجتمع مسکونی تهران

 

فن کویل

DFC-200,300,400,600

مجتمع مسکونی تهران

 

فن کویل

DFC-300,400,600,800

مجتمع مسکونی تهران

 

فن کویل

DFC-300,400,600,800

مجتمع مسکونی تهران

 

فن کویل

DFC-300,400,600

مجتمع مسکونی تهران

 

فن کویل

DFC-300,400,600

مجتمع مسکونی تهران

 

فن کویل

DFC-300,400,600

مجتمع مسکونی تهران

 

فن کویل

DFC-200,400,600

مجتمع مسکونی تهران

 

فن کویل

DFC-400,600

مجتمع مسکونی تهران

 

فن کویل

AFC51W,85W

مجتمع مسکونی اصفهان

 

فن کویل

DFC-400,1000

مجتمع مسکونی اصفهان

 

فن کویل

DFC-200,300,400,600

مجتمع مسکونی اصفهان

 

فن کویل

DFC-200,400,600,800

مجتمع مسکونی اصفهان

 

فن کویل

DFC-400 600 800

مجتمع مسکونی اصفهان

 

فن کویل

DFC-200,300,400,600

مجتمع مسکونی اصفهان

 

فن کویل

DFC-200,300,400,600

مجتمع مسکونی اصفهان

 

فن کویل

DFC-300,400,600

مجتمع مسکونی اصفهان

 

فن کویل

DFC 200 300 400

مجتمع مسکونی اصفهان

 

فن کویل

DFC-300 400 600 800

پروژه مسکونی کرمان

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت