راه اندازی خط تزریق عایق پلی یورتان ( 1392)

 

 

شرکت تهویه دماوند پارس در راستای افزایش کیفیت محصولات تولیدی در زمستان 1392 اقدام به نصب و راه اندازی خط تزریق عایق پلی یورتان نمود که در نتیجهء آن میزان ارزش و ارتعاشات صوتی و فیزیکی در دستگاههای تولیدی به شدت کاهش یافت.با راه اندازی این خط، شرکت تهویه دماوند پارس در زمه معدود شرکتهایی قرار گرفت که در خطوط تولیدی دستگاههای خود از عایق پلی یورتان تزریقی استفاده می کنند.

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت