شرکت در شانزدهمین نمایشگاه تاسیسات یزد (1398)

 

 

همانند سالهای قبل ،شرکت دماوند پارس در تاریخ 1 تا 5 مهرماه 98 در شانزدهمین نمایشگاه تاسیسات، لوله و اتصالات و لوازم گرمایشی سرمایشی استان یزد حضور پررنگی داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت