اخذ گواهینامه استاندارد ISO 45001 در سال 1398

 

 

 

شرکت در سال 2018 موفق به اخذ گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ISO 45001 گردید.

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت