اخذ تقدیرنامه مشارکت در پنجمین نمایشگاه تجهیزات بیمارستانی(1398)

 

پیرو مشارکت فعال شرکت تهویه دماوند پارس در پنجمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی،به تاریخ 26 لغایت 29 آذرماه 98،لوح تقدیر مذکور به شرکت اهداء گردید.

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت