شرکت در نمایشگاه تاسیسات و تجهیزات بیمارستانی(1398)

پنجمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات بیمارستانی تهران امسال در تاریخ 26  لغایت 29 آذرماه 98 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد و شرکت دماوند پارس نیز با ارائه هواسازهای هایژنیک،فنکویل و چیلرهای مدولار در نمایشگاه مذکور مشارکت کرده و لوح تقدیر نمایشگاه را نیز دریافت نمود.

 

   

 
 

چیلر

فنکویل

   

فنکویل 

 

 

 

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت