شرکت در هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات اصفهان(1398)

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان در تاریخ 24  لغایت 72دی ماه 98 در محل پل تاریخی شهرستان برگزار شد و همانند سالهای پیش شرکت دماوند پارس در نمایشگاه مذکور حضور چشم گیری داشت.

 

   

 
              

چیلر

فنکویل

   

 

 

 

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت