ثبت درخواست خدمات

  

لطفا جهت ثبت هرگونه درخواست خدمات و یا قطعات مورد نیاز ، نسبت به پرکردن فرم زیر اقدام نمایید. در صورت نیاز به راه اندازی دستگاه، ابتدا از لیست زیر فایل مربوط به انجام تمهیدات پیش 

 

نیاز راه اندازی دستگاه خود را به دقت مطالعه کرده و پس از انجام کلیه موارد قید شده، تاییدیه آن را به فرم درخواست زیر پیوست نموده و یا از طریق فکس ارسال نمایید.

 

  

 

 

       تمهیدات راه اندازی چیلر های شعله مستقیم              

      

          تمهیدات لازم جهت راه اندازی پکیج یونیت               

 

       تمهیدات لازم جهت راه اندازی چیلر تراکمی آبی

 

       تمهیدات لازم جهت راه اندازی چیلر تراکمی هوایی

 

      تمهیدات لازم جهت راه اندازی چیلر جذبی بخار

 

         تمهیدات راه اندازی چیلر جذبی سینگل افکت  
   


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

ثبت درخواست خدمات
نام درخواست کننده: (*)
ورودی نامعتبر
شماره تماس: (*)
ورودی نامعتبر
فکس:
ورودی نامعتبر
ایمیل: (*)
ورودی نامعتبر
نام خریدار (مشتری) : (*)
ورودی نامعتبر
نوع دستگاه: (*)
ورودی نامعتبر
شماره سریال دستگاه: (*)
ورودی نامعتبر
محل استقرار دستگاه: (*)
ورودی نامعتبر
توضیحات:
ورودی نامعتبر
متن رو به رو را وارد کنید (*) متن رو به رو را وارد کنید
ورودی نامعتبر

 

 

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت