شرکت در نمایشگاه بین المللی تهران (1398)

امسال هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران در تاریخ 29 مهر لغایت 2 آبان 98 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد و همانند سالهای پیش حضور شرکت دماوند پارس در نمایشگاه به چشم می آمد.

 

   

 
 

چیلر

فنکویل

   

فنکویل 

 

 

 

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت